Përshkrimi i faqes

Aplikacioni "Matura Ime" synon të vijë në ndihmë të çdo maturanti. Ky program ju mundëson opsione të ndryshme si për shembull kërkimin e programeve të studimit që ofrohen nga universitetet publike në vend, llogaritjen e pikëve për çdo program studimi (me anë të butonit "Shto" në fund të përshkrimit të çdo programi) si dhe të dhëna statistikore ndër vite për secilën degë.

Regjistrimi ne faqen tone

Një nga shërbimet e ofruara është njoftimi në kohë reale me email për notat e provimeve si dhe për degën që keni fituar. Për të përfituar nga ky shërbim klikoni në butonin e mëposhtem ku do t'ju kërkohet ID e juaj si dhe adresa e-mail.

Regjistrohu